Om jämställdhet och genusperspektiv i fredsagentutbildning och scenariobaserad övning

– med särskild inriktning på att förebygga våld och väpnad konflikt.
Nu vill vi starta upp en gemensam arbetsprocess som involverar några fler kvinnor och inbjuder till ett första idé- och arbetsmöte.
Tid: måndagen den 27 mars, 9.00 – 15.00
Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 A (T-bana Slussen)

LÄS MER HÄR > >

 

Forum för Fredstjänst
Starrbäcksgatan 11
172 99 Sundbyberg
08-453 68 40

Välkommen till Forum för Fredstjänsts hemsida!

Nätverket Forum för Fredstjänsts huvudsyfte är att utveckla en kapacitet i Sverige för våldsförebyggande, konflikthantering och fredsbyggande insatser och medverka till en icke-militär struktur för fred och säkerhet i Europa och världen.

Forum för Fredstjänst består idag av ett femtiotal svenska organisationer av olika karaktär, allt från freds- till biståndsorganisationer, stora och små. Nätverket utgör ett forum för organisationerna att utbyta information och genomföra projekt som fler än en organisation kan ha nytta av.